8 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดก๊อปปีไรเตอร์ (copywriter)

 

ก๊อปปีไรเตอร์ (copywriter)  คือผู้ที่รับผิดชอบงานเขียนข้อความโฆษณา โดยไม่ว่าจะเขียนออกมาในแนวทางไหน ต่างก็มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อขายสินค้าหรือบริการให้ได้ ถ้าหากคุณต้องการเป็นก๊อปปีไรเตอร์ที่สามารถสร้างงานคุณภาพ ต่อไปนี้คือ 8 ขั้นตอนสำคัญสู่การเป็นก๊อปปีไรเตอร์มืออาชีพ

 

 

1. เข้าใจผลิตภัณฑ์

 

Copywriter looking product infomation

ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนก๊อปปี (copy)

 

อันดับแรกคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะเขียนก๊อปปี (copy) หรือข้อความโฆษณาให้นั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคู่แข่งในจุดไหนบ้าง ไปจนถึงราคาและสถานที่ขาย การเข้าใจสินค้าและบริการอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้คุณสามารถเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจได้

 

 

Icon Cross 1 

 

 

2. รู้จักกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ

 

Meeting to find out product's target group

การระดมสมองเรียนรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มไหน จะช่วยให้การเขียนก๊อปปี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

 

ก่อนจะเขียนก๊อปปี คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกำลังพูดอยู่กับใคร ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้าและบริการนี้ (ซึ่งรวมถึงคนที่อาจเปลี่ยนใจมาใช้สินค้าเรา) คุณต้องเรียนรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือถ้าใช้ได้ทั้งชายและหญิง ก็ต้องดูว่ามีแนวโน้มเป็นเพศไหนมากกว่า ช่วงอายุส่วนใหญ่ ลักษณะร่วม ความต้องการ และปัญหาของพวกเขา ภาษาที่พวกเขาใช้เป็นอย่างไร คุณถึงจะรู้ว่า ควรเขียนอย่างไรเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ให้คนกลุ่มนี้ 

 

 

Icon Cross 1

 

 

3. วางแผนการเขียนโดยทำงานร่วมกันกับอาร์ตไดเร็คเตอร์ (art director)

 

Meeting with Art director

เพื่อให้เป้าหมายของงานไปทางเดียวกันทั้งในส่วนของ copy และ key visual  การประชุมกับ art director จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ

 

ก่อนเริ่มเขียน คุณต้องทำความเข้าใจบรีฟลูกค้าก่อนแล้วจึงวางแผนการเขียน โดยกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่คุณจะเขียน ตามปกติก๊อปปีไรเตอร์จะทำงานร่วมกับอาร์ตไดเร็คเตอร์ที่ออกแบบ key visual ซึ่งทั้งสองคนจะต้องวาง concept และ creative direction ร่วมกันก่อน หรือต่างฝ่ายต่างไปคิดงานกันมาก่อนแล้วมา brainstorm กัน อันนี้แล้วแต่การทำงานของแต่ละคู่ แต่ที่แน่ ๆ copywriting ที่ดีจะต้องมีความเชื่อมโยงกับ key visual เพราะข้อความกับภาพต้องไปด้วยกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

 

 

Icon Cross 1

 

 

4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

 

copywriting

 

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของคุณได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้น คุณควรเลือกใช้คำที่มีพลัง สั้นกระชับ ไม่ซับซ้อน 

 

 

Icon Cross 1

 

 

5. รู้จักใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน

 

similar meaning words

 

ลองนึกภาพว่า ย่อหน้าที่คุณกำลังอ่านปรากฏคำซ้ำ ๆ กันหลายที่ เนื้อหานั้นจะดูน่าเบื่อชวนง่วงโดยทันที ในทางตรงกันข้าม หากย่อหน้าที่คุณอ่านมีการหลากคำ หรือเลือกใช้คำที่พ้องความหมายให้หลากหลายอย่างเหมาะสม เชื่อว่า ย่อหน้านั้นจะดูน่าสนใจขึ้นมาทันที

 

 

Icon Cross 1

 

 

6. เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

 

copywriter writing the body text

 

หากเนื้อหาที่เขียนเน้นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย พวกเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงและอ่านหรือดูจนจบ ยิ่งเนื้อหานั้นประกอบไปกับภาพที่น่าสนใจด้วยแล้ว จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของงานโฆษณาชิ้นนั้นขึ้นมาทันที

 

 

Icon Cross 1

 

 

7. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา

 

font for creative design

เพื่อให้งานเขียนก๊อปปี้เผยแพร่ออกไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทุกครั้ง

 

ก๊อปปีไรเตอร์ต้องอ่านงานเขียนของตัวเอง ต้องใส่ใจรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ขั้นตอนของการเขียน-อ่านทวน-ตรวจสอบแก้ไข-พิสูจน์อักษร (write, read, edit and proofread) จึงเป็นสิ่งที่ก๊อปปีไรเตอร์ต้องทำก่อนเผยแพร่ชิ้นงานออกไป 

 

 

Icon Cross 1

 

 

8. ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 

 Learn and practice writing copy

ฝึกฝน พัฒนาทักษะการเขียนก๊อปปี เพื่อเพิ่มความหลากหลาย สไตล์ในการเขียนงานที่น่าสนใจ

 

การเขียนก๊อปปี้เป็นทักษะที่ฝึกฝนและพัฒนาได้ โดยอาศัยการอ่านให้เยอะ อ่านให้หลากหลาย เพื่อสะสมคลังคำศัพท์ ศึกษาภาษาที่ใช้และสไตล์การเขียนหลาย ๆ แนว รวมไปถึงการดูหนัง ฟังเพลง เพื่อเรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่องหลาย ๆ แบบ ตลอดจนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อฝึกการ research ข้อมูล ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อต่าง ๆ  และก้าวทันการตลาดยุคใหม่

 

สุดท้ายนี้ ขอให้คุณรู้ว่า การจะเป็นสุดยอดก๊อปปีไรเตอร์ได้นั้น คุณต้องรักทั้งการเขียน การอ่าน และการเล่าเรื่อง เพราะงานของคุณจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตั้งคำถามให้เป็น และจับประเด็นให้ถูก เพราะลูกค้าอยู่กับสินค้าและบริการของเขาทุกวัน ข้อมูลทุกอย่างจึงสำคัญไปหมดในสายตาลูกค้า ก๊อปปีไรเตอร์ที่ดีจึงต้องรู้จัก “รวบตึง” ประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารให้อยู่ในข้อความที่มองปราดเดียวก็รู้เรื่องเข้าใจ

 

 

 
Kingkong Bangkok Logo Contact us   

 

[ BACK TO Blog ]

บริษัทออกแบบโฆษณา, บริษัทโฆษณา, เอเจนซี่โฆษณา, creative agency, advertising agency, บริษัทออกแบบกราฟิก, บริษัทโฆษณาในไทย,งานครีเอทีฟ, งานออกแบบโฆษณา, บริการออกแบบโฆษณา, บริษัทออกแบบโฆษณามืออาชีพ, บริษัทออกแบบโฆษณาออนไลน์, บริษัทออกแบบโฆษณากราฟิก, บริการออกแบบโฆษณาเว็บไซต์, บริษัทออกแบบโฆษณาแบบครบวงจร, บริการออกแบบโฆษณาดิจิทัล, บริการออกแบบโฆษณาโซเชียลมีเดีย, บริการสร้างโฆษณา, ออกแบบโฆษณา, บริการการตลาดออนไลน์, โฆษณาออนไลน์, บริษัทจัดทำโฆษณา, บริการตลาดออนไลน์, โฆษณาทางออนไลน์, โฆษณาดิจิทัล, ออกแบบกราฟิก, กราฟิกดีไซน์, ออกแบบโลโก้, ออกแบบแบรนด์, กราฟิกเว็บไซต์, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบงานพิมพ์, ออกแบบภาพประกอบ, ออกแบบภาพถ่าย, ออกแบบ Key visual, ออกแบบ­­กราฟิกโฆษณา, ความคิดสร้างสรรค์, ศิลปะดิจิตอล, การสร้างแบรนด์, การสร้างโลโก้, การออกแบบเว็บไซต์, การออกแบบแผนกลยุทธ์, การออกแบบการตลาด, การออกแบบโฆษณาโปรโมชั่น, การวางแผนโฆษณา, การจัดการโฆษณา, การสื่อสารทางการตลาด, การออกแบบงานพิมพ์, การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบโฆษณา, เอเจนซี่ออกแบบโฆษณา, ออกแบบกราฟฟิก, บริการออกแบบกราฟฟิก, ผู้ออกแบบกราฟิก,การออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบแผ่นพับ, กราฟิกเว็บไซต์, ออกแบบกลยุทธสื่อสาร, โฆษณา ลาดพร้าว, โฆษณา กรุงเทพ, โฆษณา กรุงเทพมหานคร, เอเจนซี่โฆษณาในไทย, บริษัท agency ในไทย, บริษัทโฆษณา ในกรุงเทพ, บริษัทโฆษณาออนไลน์, บริษัท โฆษณา ชื่อดัง, 10 อันดับบริษัทโฆษณาในประเทศไทย, บริษัท digital agency ในไทย, digital agency เจ้าไหนดี, เอเจนซี่การตลาด, อินฟลูเอ็นเซอร์, เพิ่มยอดขาย, กระตุ้นยอดขาย, Digital Marketing, ผลิตชิ้นงานโฆษณา, ผลิตสื่อโฆษณา, จัดทำคอนเทนท์, บริษัท ผลิตสื่อโฆษณา

Kingkong Bangkok advertising agency เอเจนซี่ออกแบบโฆษณา creative concept, advertising, TVC, radio, OHM, print ad, online, viral, graphic design, poster, P.O.P., POP, branding catalog, book cover, logo, packaging, annual report, environmental graphic, ambient media, visual design, direct mail, display, website, corporate identity, CI, brand identity, book cover, book cover design, book design, calendar, creative strategy, branding & design, TV commercial, new creative media, new media, outdoor commercial, out of home, OOH, billboard, poster, motion graphic, brochure, digital brochure, ebook, e-book, exhibition design, mupi ad, direct mail, คิดงานโฆษณา, ครีเอทีฟ, โฆษณาทีวี, หนังโฆษณา, ภาพยนตร์โฆษณา, โฆษณาวิทยุ, สปอตวิทยุ, โฆษณาสินค้า, โปรโมทสินค้า, รีวิวสินค้า, สื่อโฆษณา, บิลบอร์ด, โฆษณาสิ่งพิมพ์, ออนไลน์, ไวรัล, คลิปไวรัล, กราฟฟิคดีไซน์, กราฟิกดีไซน์, โปสเตอร์, สื่อส่งเสริมการขาย, ส่งเสริมการตลาด, ส่งเสริมแบรนด์สินค้า, เอกลักษณ์องค์กร, สื่อ ณ จุดขาย, แคทตาล็อค, ออกแบบปกหนังสือ, โลโก้, แพคเกจจิ้ง, บรรจุภัณฑ์,ฉลากสินค้า, ออกแบบรายงานประจำปี, สื่อโฆษณาสาธารณะ, ไดเร็กเมล์, ไดเร็กเมล, ดิสเพลย์ ดีไซน์, เว็บไซต์, ออกแบบโมชั่นกราฟฟิค, โบรชัวร์, ดิจิทัล โบรชัวร์, ดิจิตอล โบรชัวร์, อินโฟกราฟฟิค, อินโฟกราฟิก

Free Joomla! templates by Engine Templates